در حال دریافت اطلاعات
loading

Rules & Help

  با سلام و شایسته ترین احترام         کاربر میهمان خوش آمدید

درصورت عدم رعایت قوانین و مقررات شبکه اجتماعی: فیس تاک بوک از جانب کاربر، مسئولیت پاسخگویی و یا عندالزوم جبران خسارت بر عهده کاربر می باشد. 
مطالعه قوانین و راهنمای غنی برای کاربران شبکه اجتماعی: فیس تاک بوک
 در قسمت ذیل فراهم شده است.

a قوانین و راهنمای استفاده کاربران

توافقنامه بين كاربران: شبکه اجتماعی: فیس تاک بوک FaceTalkBook

a راهنمای تماس با ما

آیا پرسشی ذهن شما را مشغول کرده است؟ مشکل فنی مهندسی دارید؟ یکی از راههای زیر را قبل از تماس استفاده کنید.

a رزومه چیست؟

رزومه متني است چند صفحه اي حاوي اطلاعات و مشخصات فردي كه قبل از مصاحبه در اختيار كارفرمايان قرار گرفته و به آنان امكان ميدهد تا ارزيابي اوليه اي از توانايي هاي شغلي شما داشته باشند.Phone

Mail

Map